Vreemdelingenrecht

Er gaat geen dag voorbij zonder nieuws over migratie. Een buitenlandse partner of kennismigranten: vreemdelingenrecht is alom aanwezig in de Nederlandse samenleving. Voor een succesvolle start in Nederland is een stabiel verblijf onontbeerlijk.

Visumproblemen, de veroordeling voor een strafbaar feit, ontslag of het einde van uw relatie kunnen leiden tot veranderingen in uw verblijfssituatie of zelfs leiden tot verblijfsbeƫindiging.

Op het terrein van het (reguliere) vreemdelingenrecht kunnen wij u adviseren en zo nodig bijstaan in een procedure met betrekking tot onder andere:

  • Kennis- en arbeidsmigratie
  • Gezinshereniging
  • Studie  
  • Nationaliteitsrecht en naturalisatie
  • Visumaanvragen
  • Openbare ordekwesties en ongewenst verklaringen

Algemene informatie over reguliere verblijfsrechten is te vinden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst: < www.ind.nl >.