Personen- en familierecht

Van geboorte tot overlijden heeft u met personen- en familierecht te maken. Juridische problemen over bijvoorbeeld erkenning, gezag of omgang met uw kinderen, uw echtscheiding, het berekenen van kinder- of partneralimentatie, huiselijk geweld of erfrechtelijke kwesties, kunnen diep ingrijpen in uw leven. Net als problemen rond uw identiteit of nationaliteit.

Op het terrein van het personen- en familierecht kunnen wij u adviseren en zo nodig bijstaan in een procedure met betrekking tot onder andere:

  • Huwelijk en geregistreerd partnerschap
  • Afstamming en adoptie
  • Omgang en gezag
  • Echtscheiding en ontbinding geregistreerd partnerschap
  • Kinder- en partneralimentatie
  • Identiteit en namenrecht
  • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
  • Huiselijk geweld
  • Erfrecht

Algemene informatie over personen- en familierecht is onder andere te vinden op de website van het Juridisch Loket: < www.juridischloket.nl > en de website < www.rechtwijzer.nl > van de Raad voor Rechtsbijstand.