Kosten

Weinig mensen gaan voor de lol naar een advocaat. Vaak bestaat de indruk dat dit ook altijd veel geld kost. Dat hoeft echter niet altijd het geval te zijn.

Wijngaard Legal neemt deel aan het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand, waarmee in veel gevallen een groot deel van uw kosten gedekt worden door een vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand. U betaalt dan enkel een eigen bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen en vermogen.

Voor meer informatie hierover kunt u kijken op < www.rechtsbijstand.nl > of contact opnemen met het Juridisch Loket (0900-8020).

Als u een uitkering ontvangt kan de eigen bijdrage en eventuele griffierechten van een rechtbank via de bijzondere bijstand vergoed worden; vraag ernaar bij uw gemeente.

Wanneer u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan ontdekt u dat Wijngaard Legal een scherp uurtarief hanteert: € 190 per uur voor particulieren (inclusief ondernemers van een eenmanszaak) en € 220 voor ondernemingen. Deze bedragen zijn exclusief 21% BTW. Wijngaard Legal berekent geen kantoorkosten zoals dat bij veel kantoren wel nog gebruikelijk is.

Voor veel voorkomende werkzaamheden hanteert Wijngaard Legal vaste tarieven. En ook voor andere, overzichtelijke opdrachten kan een alternatieve afspraak, of vast tarief worden afgesproken.

In ons kosteloze kennismakingsgesprek van 30 minuten bekijken wij of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en proberen wij met u een inschatting te maken van de juridische werkzaamheden en de kosten die daarmee gemoeid kunnen zijn.